Welkom!

Bent u docent, stafmedewerker of directielid van een instelling voor MBO beroepsonderwijs, dan bent u op de website van Studiereis MBO aan het juiste adres.

"Unieke combi school, bedrijfsbezoek en cultuur"

"Alles binnen scholingsgelden/Europese subsidies"

"Persoonlijke begeleiding"

"Uitgebreid netwerk in Europa"

Studiereis MBO organiseert voor u, gedurende het hele jaar studiereizen naar Europese bestemmingen en de Verenigde Staten. Ook verzorgt Studiereis MBO trainingen op het gebied van elektrische en hybride voertuigen voor docenten in het beroepsonderwijs.

De reizen naar het buitenland of trainingen in Nederland hebben een duur variërend van 5 tot 8 dagen en worden gemaakt in kleine groepen van 9 tot 18 deelnemers.

Centraal tijdens de studiereizen staan bezoeken aan scholen, bedrijven en relevante organisaties. Belangrijkste doel bij de studiereis is het vergroten van de vakkennis en het didactisch handelen, maar even belangrijk is de onderlinge kennisdeling bij het samen op reis gaan

De reizen van Studiereis MBO zijn volledig verzorgd onder een deskundige leiding.

De kosten voor de studiereis kunnen worden gesubsidieerd vanuit scholingsfondsen MBO en het Internationaliseringsprogramma Erasmus+.

Agenda 2021

Training hybride en elektrische voertuigen

In het najaar van 2021 hopen we weer een training hybride en elektrische voertuigen te verzorgen. De training in april 2021 maakte duidelijk dat er nog veel behoefte bestaat aan dergelijke trainingen.

De "hands on" basistraining vindt wederom plaats in Vriezenveen

Deze training staat gepland van maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober

Als je interesse hebt in deze training geef je dan snel op, want vol = vol


In voorjaar 2022 willen we een voortgezette training opstarten voor hen die deze basistraining hebben gevolgd.


Bekijk hierhet videoverslag van de EV bootcamp in oktober 2020
Klik hiervoor meer inhoudelijke informatie

Studiereizen

Het organiseren van studiereizen is als gevolg van Corona tijdelijk gestaakt. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer deze activiteit weer wordt opgestart. Via deze website zal daarover mededelingen worden gedaan. Studiereizen die op stapel staan zijn achtereenvolgens:

- Transport en Logistiek : Ierland en Noord Ierland, thema "wat ïs de inpact van Brexit"
- Mobiliteit : Slovenie, thema "innovatieve produktiemethoden"
- Mobiele werktuigen : Finland, threma "onderwijsmethodieken".

Contact